הדר רוז

כלכלה פוליטית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב', 11:00-12:00
hadar.rose@mail.huji.ac.il