חגית קרדונה

מנהלנית הוראה ותלמידים
02-5883061
hagitc@savion.huji.ac.il