חן פיינגרש

כלכלה פוליטית
חדר 3423ב'
hen.faingersh@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום א', 16:30-17:30