ד"ר טל דינגוט אלכופר

טל דינגוט אלכופר
חדר: 5304
02-5880497
שעת קבלה: יום ב', 16:00-17:00

תחומי המחקר: התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית ביחב"ל, תיאוריה והיסטוריה של המלחמה הצודקת, סוגיות בביטחון אירופה, הגירה לאירופה