יואב בלוצרקובסקי

מבוא לחקר היחב"ל
שעת קבלה: יום א' 12:00
yoav.belotsercovsky@mail.huji.ac.il