יובל בוסתן

yuval bustan
תפקיד הטכנולוגיה בלחימה האסימטרית ישראל והאויבים התת-מדינתיים: 2014-2000 ומעבר לכך