יובל פלג

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
משפט בין-לאומי ומוסדות בינ"ל
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב', 10:30-12:00
yuval.peleg2@mail.huji.ac.il