יוליה ארפורט

כלכלה פוליטית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד', 14:30-15:30
yulia.arport@mail.huji.ac.il