יונתן מייסט

מבוא לחקר היחב"ל
שעת קבלה: יום ב' 16:15-17:15
yonathan.maist@mail.huji.ac.il