פרופ' יעקב ורצברגר

חדר: 5311
02-5883148
yver@mscc.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ד', 16:30-17:30

תחומי המחקר: תיאוריה של היחסים הבין-לאומיים, דרום מזרח אסיה, כלכלה פוליטית, פסיכולוגיה פוליטית