לירי מור

סוציולוגיה פוליטית
שעת קבלה: בתיאום מראש דרך המייל
liri.mor@mail.huji.ac.il