מור רופא

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
שעת קבלה: יום ג' 13:00-14:00
mor.roffe@mail.huji.ac.il