מיטל וינר

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ג' 17:00-18:00
meital.viner@mail.huji.ac.il