מיכל כפיר

כלכלה פוליטית
משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל
חדר 3423ב'
שעת קבלה: יום ב', 9:30-10:30
michal.kfir1@mail.huji.ac.il