מיכל כפיר

כלכלה פוליטית
משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל
חדר 3423ב'
שעת קבלה: יום ב', 12:00-13:00
michal.kfir1@mail.huji.ac.il