מרגלית פלוטקין

זהות ויחב"ל
שעת קבלה: ג' 11:00-12:00
margalit.plotkin@mail.huji.ac.il