נגה פלד

משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ג', 13:15-14:15(סמסטר ב')
noga.peled@mail.huji.ac.il