לי עמרם-אילת

מבוא לחקר היחב"ל
שעת קבלה: יום ג' 17:30-18:30
lee.amram-eilat@mail.huji.ac.il