לי עמרם-אילת

מבוא ליחסים בין-לאומיים
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד', 16:00-17:00
lee.amram-eilat@mail.huji.ac.il