ניר חסיד

ניר חסיד
ועידות סקר והשפעתן על מגמות החוסן של משטרי ביטחון בין-לאומיים בתחום הנשק הלא קונבנציונאלי