נעמה בך

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ג', 11:00-12:00
naama.bach@mail.huji.ac.il