נעמה בך

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב', 12:30-13:30
naama.bach@mail.huji.ac.il