סברינה הילמן

כלכלה פוליטית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד', 12:30-13:30
sabrina.hilman@mail.huji.ac.il