ענבר פינקו

המלחמה הצודקת: הסטוריה ותיאוריה
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד', 9:00-10:00
inbar.pincu@mail.huji.ac.il