ענבר פינקו

המלחמה הצודקת: הסטוריה ותיאוריה
משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל
חדר 3423א'
inbar.pincu@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: סמסטר ב' - יום ד', 10:30-11:30