ענבר פינקו

קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ה', 9:00-10:00
inbar.pincu@mail.huji.ac.il