ענבר פינקו

המלחמה הצודקת: הסטוריה ותיאוריה
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב', 9:15-10:15
inbar.pincu@mail.huji.ac.il