ענב בירנבוים

מבוא ליחסים בין-לאומיים
קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
חדר 3423א'
enav.birnbaum@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ב' 17:30-18:30