פלורית שויחט

מבוא ליחסים בין-לאומיים
חדר 3423א'
florit.shoihet@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ה', 12:30-13:30