ד"ר קורינה כגן

חדר 5401
שעת קבלה: יום ד', 10:00-12:00
korina.kagan@mail.huji.ac.il