ד"ר קורינה כגן

חדר 5401
שעת קבלה: יום א', 13:30-14:30
korina.kagan@mail.huji.ac.il