קרן קודריאשוב

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
חדר 3423א'
keren.kudriashov@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: סמסטר א' - יום ד', 13:00-14:00