רום ברקו

כלכלה פוליטית
משפט בין-לאומי ומוסדות בין-לאומיים
שעת קבלה: יום ג' 12:30-14:00
rom.bercu@mail.huji.ac.il