רום ברקו

משפט בין-לאומי ומוסדות בין-לאומיים
שעת קבלה: יום ג' 18:30-19:30 / ג' 19:30-20:30/ בזום בתיאום מראש
rom.bercu@mail.huji.ac.il