רון דויטש

מדע, טכנולוגיה ומלחמה
חדר 3423א'
ron.deutch@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: סמסטר ב' - יום ב', 14:30-15:30