רון דויטש

משפט בין-לאומי ומוסדות בין-לאומיים
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב' 11:30-12:30
ron.deutch@mail.huji.ac.il