רון דויטש

חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב', 12:00-13:00
ron.deutch@mail.huji.ac.il