רותם דולב

יחב"ל במאה ה-20
חדר 3423א'
rotem.dolev@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ד', 9:00-10:00