שירה אבדר

יחסים בין-לאומיים במאה ה-20
שעת קבלה: יום ב' 12:30
shira.avdar@mail.huji.ac.il