שני שבנוב

מבוא לחקר היחב"ל
שעת קבלה: יום ג' 13:30-14:30 בתיאום מראש
shani.shabanov@mail.huji.ac.il