עמית ליבסון

מבוא לחקר היחב"ל
שעת קבלה: יום ד' 13:00-14:00
amit.leibson@mail.huji.ac.il