תהילה גדרון

משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב', 16:15-17:15
tehila.gidron@mail.huji.ac.il