תום זיו

מבוא ליחסים בין-לאומיים
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב' 16:15-17:15
tom.ziv@mail.huji.ac.il