תומר שור ליבפלד

תומר שור
מקום האסירים הפוליטיים בתהליכי יישוב סכסוכים