תומר שור ליבפלד

תומר שור ליבפלד
מקום האסירים הפוליטיים בתהליכי יישוב סכסוכים