צרו קשר

המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים, מיקוד: 9190501
מיקום: מדעי החברה, גוש שלוש, קומה 3
שעות פעילות המזכירות: ימים א'-ה', 8:30-15:00
 
ורד אייס
 מ"מ רכזת המחלקה
טלפון: 02-5883436
אימייל: verede@savion.huji.ac.il
*
מיכל ברק
מנהלנית הוראה ותלמידים
טלפון: 02-5883233
*
נגה נלקן
מזכירה
טלפון: 02-5881330
אימייל: ir_student@savion.huji.ac.il