התכנית לתואר ראשון (B.A)

מטרת תוכנית הלימודים של המחלקה ליחסים בין-לאומיים היא להעניק את הכלים האנליטיים והידע הנחוץ על מנת להבין את המציאות המורכבת והמשתנה בזירה הפוליטית העולמית. מכלול הקורסים שאנו מציעים מתמודדים עם הסוגיות הבאות:
  • הכרת ההיסטוריה העשירה של התפתחותה ומאפייניה של המערכת הבין-לאומית.
  • הבנת ההיגיון של היחסים הבין-לאומיים באמצעות התיאוריות ומסגרות החשיבה של החוקרים המרכזיים בתחום. תיאוריות אלו בוחנות את היסודות הפוליטיים, הביטחוניים, הכלכליים, המשפטיים, התרבותיים והפסיכולוגיים של היחסים הבין-לאומיים.
  • התעמקות בהיסטוריה ובמאפיינים של מערכות אזוריות שונות ובמדיניות החוץ של מדיניות מרכזיות במערכת.
בשנה א' ילמדו כל תלמידי ותלמידות המחלקה במסלול הדו-חוגי, כלומר: בצירוף חוג נוסף באוניברסיטה. מעבר למסלול חד-חוגי יתאפשר רק בשנת הלימודים השנייה, וזאת בתנאי שהתלמיד/ה עמדו בתנאי המעבר למסלול החד-חוגי. בשנה ג' ניתן ללמוד גם במסגרת של קורסי התמחות ופרקטיקום.
 
למידע, הרשמה ותנאי קבלה: לחצו כאן