לימודי הדגש אסיה בזירה הבין-לאומית

מדובר בתכנית ראשונה מסוגה בישראל שמטרתה להעצים את הסינרגיה מלימוד משותף של תיאוריה, היסטוריה דיפלומטית, סוגיות בביטחון בין-לאומי, כלכלה פוליטית ומשפט בין-לאומי עם לימודי השפה, ההיסטוריה והתרבות של מדינות אסיה.

האזורים של מזרח אסיה ושל דרום אסיה נמצאים בשנים האחרונות במרכז הזירה הכלכלית והפוליטית בעולם כולו. סין, יפן קוריאה – במזרח אסיה, והודו – בדרום יבשת אסיה, מהוות כל אחת בפני עצמה גורם משפיע בזירה הבין-לאומית. מעמדה של סין, אשר מיצבה את עצמה זה מכבר כאחת ממעצמות העל בזירה הבין-לאומית, וחשיבותן של יפן, של קוריאה ושל הודו –מגבירים ומחזקים את השאיפה להבנה מעמיקה של הפוליטיקה, הכלכלה, ההיסטוריה והתרבות של ארצות אלה.

מטרת התכנית היא להעניק כלים אקדמיים ומעשיים להבין את צמיחתה הדרמטית של אסיה בעשורים האחרונים ולהשתלב בהצלחה בשוק הקשרים הגדל של ישראל עם חלק זה של העולם. התכנית מבוססת על המסלול הדו-חוגי הקיים של לימודי יחסים בין-לאומיים ולימודים בחוג ללימודי אסיה. היא מציעה, מעבר ללימודים הרגילים, קורסים ופעילות ייחודית למשתתפי התכנית שנועדו לאפשר דיון ודיאלוג ממוסד בין שני תחומי הידע.

מעבר לכך, מטרת התכנית היא לדחוף קדימה קבוצה של סטודנטים מצטיינים שמעוניינים ומסוגלים לחשוב ברמה גבוהה ולחצות את הגשר של מדעי הרוח-מדעי החברה בהצלחה. שילוב זה ימצב את בוגרי התכנית בעמדת יתרון בכמה חזיתות: יאפשר להם להתחרות בהצלחה על משרות בשוק הפרטי, יאפשר להם להשתלב בהצלחה ולתרום תרומה חיונית בסקטור הציבורי –בכל הקשור לפיתוח יחסי ישראל-אסיה, במישור המדיני, כלכלי וחברתי, ויאפשר להם להמשיך ללימודים מתקדמים ברמה בין-לאומית בתור חוקרי יחסים בין-לאומיים של אסיה.

 

התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים הלומדים במסלול דו-חוגי בחוג ללימודי אסיה ובחוג ליחב"ל. התכנית משלבת קורסים מלימודי יחסים בין-לאומיים עם ידע מקיף על סין, יפן, קוריאה או הודו (כולל לימוד שפה במסגרת לימודי אסיה). 

התלמידים בתכנית ההדגש, משתתפים במהלך שנה א' בפורום "אסיה בזירה הבין-לאומית – פוליטיקה, כלכלה ומוסדות", שיתקיים אחת לחודש. ההשתתפות בפורום היא חובה אך אינה מזכה בנקודות זכות אקדמיות (נ"ז). 
בשנים ב' ו-ג' יינתנו קורסי חובה ייעודיים -שני קורסים בשנה ב' (בהיקף 2 נ"ז כל אחד), וסמינר מצטיינים בשנה ג' (וסמינר נוסף בחוג לימודי אסיה).

תלמידים שהתקבלו למסלול הדו-חוגי הרגיל ומעוניינים להצטרף לתכנית, יירשמו אצל רכז\ת התכנית לפני תחילת שנת הלימודים השנייה.

 

תנאי המעבר לשנה ב' :

1. ממוצע של לפחות 85 בקורסי שנה א'.

2. השתתפות מלאה בפורום (ראה לעיל) במהלך שנה א'.

 

תכנית לימודי ההדגש (סה"כ 12 נ"ז )

שנה א' – פורום יחב"ל באסיה.

שנה ב' – קורס בהיקף 4 נ"ז / 2 קורסים בהיקף 2 נ"ז כל אחד - ייקבע בהמשך.

שנה ג' – תאוריה ומציאות ביחסים הבין-לאומיים של אסיה, סמינר (4+4 נ"ז שיילקח במסגרת החוג ליחסים בין-לאומיים).

מעבר ל-12 נ"ז אלה יחויבו התלמידים ללמוד עוד 20 נ"ז מתוך מגוון הקורסים

*קורסים מסוימים עשויים להשתנות ולא בהכרח יוצעו בכל שנת לימודים.