מסלול מואץ לתואר ראשון ושני

תואר ראשון ותואר שני (מ"א) ביחסים בין-לאומיים במהלך ארבע שנים

המחלקה ליחסים בין-לאומיים שמחה להציע משנת הלימודים תשע"ז מסלול מואץ לתואר שני (לא מחקרי), במסגרתו יוכלו תלמידים להשלים תואר ראשון ותואר שני ביחסים בין-לאומיים במהלך ארבע שנים.

המסלול מיועד לתלמידים שיסיימו את שנה ב של התואר עם ממוצע של 85 לפחות ביחב"ל בשנים א ו-ב ומעוניינים להמשיך לתואר שני.

התואר השני (לא מחקרי) מורכב מ-36 נ"ז, הכוללים 28 נ"ז של קורסים ו-8 נ"ז עבור שתי עבודות סמינריוניות. תלמידים העומדים בתנאים יוכלו להצטרף למסלול בתחילת שנה ג.

בשנה זו ילמדו התלמידים 12 נ"ז של קורסי המ"א אשר יוגדרו כקורסים מאוחסנים לתואר מ"א. לקראת שנה ד יירשמו התלמידים באופן רשמי כתלמידי מ"א, על פי כללי המחלקה והאוניברסיטה, ולאחר הודעה על קבלתם לתואר מ"א, ישלימו את מכסת הנ"ז בשנה"ל תשע"ח.

לימודי התואר השני (מ"א) מרוכזים ביום אחד בשבוע.

תלמידים המעוניינים במסלול זה צריכים ליצור קשר עם מזכירות החוג ועם יועצת המ.א., על מנת לברר אם עומדים בתנאים ולאילו קורסים להירשם.  

 

 

המחלקה ליחסים בין-לאומיים, לימודי מ.א - במסלול הלא מחקרי

תאור התכנית:

המסלול הלא מחקרי כולל קורסים בהיקף של 28 נ"ז ו-8 נ"ז על עבודות סמינריוניות ובסה"כ 36 נ"ז. הלימודים מתרכזים במסלול זה ביום אחד בשבוע (ביום שני. מסלול זה מציע לסטודנטים 2 מגמות לתואר השני:  מגמה לחקר ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה, ומגמת כלכלה פוליטית בינ"ל ומוסדות בינ"ל. כל אחת מן המגמות כוללת אשכול של קורסי חובה ייעודיים, קורסי בחירה וכן סדנה מעשית ופורום. את הסדנה בכל אחת מהמגמות ינחו חוקרים המקושרים ל"שטח" הביטחוני, המדיני, הפוליטי (במגמת הביטחון והדיפלומטיה) והכלכלי (במגמת כלכלה פוליטית ומוסדות בינלאומיים) בישראל. במסגרת הפורום ייפגשו הסטודנטים עם אישים מהזירה הדיפלומטית, הביטחונית והכלכלית, אשר יציגו את ניסיונם ותובנותיהם. כל זאת על מנת לחזק את הקשר בין המחקר האקדמי לבין הנעשה בעולם האמיתי.

המגמה לחקר ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה: המגמה עוסקת בממדים השונים של הביטחון הבינ"ל כפי שאלו באים לידי ביטוי במציאות ובמחקר היחסים הבינ"ל במאה ה- 21 . יושם דגש על התמורות שחלו בהגדרה ובתפיסה של מושג הביטחון וכן על סוגיות כמו עוצמה והשפעה, סכסוכים ושלום, שיתוף פעולה אזורי, שחקנים לא-מדינתיים, אלימות וטרור, יחסי התחום הביטחוני והתחום האזרחי ופיתוח ותפוצה של נשק להשמדה המונית. דגש נוסף יינתן לניתוח יחסי חוץ ודיפלומטיה. הסטודנטים במגמה ירכשו ידע היסטורי וכלים אנליטיים שיאפשרו להם לנתח סוגיות אלו ברמה הבינ"ל וברמה הפנימית. 

המגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בינלאומיים: המגמה עוסקת בהיבטים הפוליטיים והמוסדיים של הכלכלה הבינ"ל הבאים לידי ביטוי במחקר היחסים הבינ"ל והמשפט הבינ"ל בתחילת המאה ה-21. מושם דגש על ניתוח מגמות המעצבות את הכלכלה הפוליטית הבינ"ל, כגון קשרי סחר חוצי-גבולות, תנועות הון, שיתוף פעולה אזורי ופיתוח כלכלי. הסטודנטים ירכשו ידע מעמיק בתהליכים הפוליטיים המביאים לשיתוף פעולה וסכסוכים כלכליים, ברמה המדינתית וברמה הגלובלית, תוך התייחסות למגוון שחקנים: מדינות, חברות רב-לאומיות, וקבוצות טרנס-לאומיות והאינטראקציה שלהם במסגרות מוסדיות שונות, במיוחד הסכמים וכללים בינ"ל.

 

מסלול לא מחקרי – המגמה לחקר ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה – 36 נ"ז

א. קורסי חובה (10 נ"ז):

ביטחון בזירה הבינ"ל- המשכיות ושינוי (4 נ"ז) – ד"ר גליה בר נתן

פורום בנושאי ביטחון וכלכלה בינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

עיצוב מדיניות חוץ: סדנה מעשית (2 נ"ז) – ד"ר אורי רזניק

דיפלומטיה מודרנית (2 נ"ז) – ד"ר נעם כוכבי

 

ב. קורסי בחירה מתוך המגמה (6 נ"ז לפחות):

אנרגיה גרעינית במאה ה-21 (4 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

התפתחות הדוקטרינה הצה"לית (4 נ"ז) – ד"ר גיא לרון

תפקיד הייעוץ של בית הדין הבין לאומי בהאג (2 נ"ז) – פרופ' מיכל פומרנץ

משטרי ביטחון בינלאומיים (4 נ"ז) – ד"ר איתן ברק

אזורי שלום ואזורי מלחמה (2 נ"ז) – ד"ר קורינה כגן

ישראל ואירופה (4 נ"ז) – ד"ר גדי היימן       

 

ג. קורסי חובת-בחירה משותפים לשתי המגמות (4 נ"ז לפחות):

גלובליזציה וממשול גלובלי (4 נ"ז) – פרופ' אריה קצוביץ

הגירה לאירופה: אינטגרציה, הגירה לא חוקית וטרור פנימי (4 נ"ז) – ד"ר טל דינגוט

האיחוד האירופי (4 נ"ז) – ד"ר מאיה שיאון

 

ד. קורסי בחירה (השלמה ל36 נ"ז):

הפוליטיקה של המערכת הכלכלית הבין-לאומית (4 נ"ז) – ד"ר ליאור הרמן

המערכת המוניטארית הבינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר ניצן פלדמן

משפט בינלאומי כלכלי (2 נ"ז) – פרופ' תומר ברודי

ישראל, האיחוד האירופי ואגן הים התיכון (2 נ"ז) – פרופ' אלפרד טוביאס

חברות רב לאומיות בפוליטיקה העולמית (4 נ"ז) – ד"ר כריסטיאן טאואר

המודל הסוציו אקונומי הגרמני (4 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

מדיניות החוץ של גרמניה (2 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

 

ה. שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז)

 

 

מסלול לא מחקרי - המגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בינ"ל – 36 נ"ז

א. קורסי חובה (12 נ"ז):

הפוליטיקה של המערכת הכלכלית הבין-לאומית (4 נ"ז) – ד"ר ליאור הרמן

פורום בנושאי ביטחון וכלכלה בינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

סדנה בכלכלה פוליטית בינלאומית - מתיאוריה לפרקטיקה (2 נ"ז) – ד"ר מרשה הרפז

ארגון הסחר העולמי (2 נ"ז) – ד"ר שי מוזס (לא יתקיים בתשע"ז)

המערכת המוניטרית הבינ"ל (2 נ"ז) – ד"ר ניצן פלדמן

 

ב. קורסי בחירה מתוך המגמה (4 נ"ז לפחות):

משפט בינלאומי כלכלי (2 נ"ז) – פרופ' תומר ברודי    

ישראל, האיחוד האירופי ואגן הים התיכון (2 נ"ז) - פרופ' אלפרד טוביאס

חברות רב לאומיות בפוליטיקה העולמית (4 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

תפקיד הייעוץ של בית הדין הבין לאומי בהאג (2 נ"ז) – פרופ' מיכל פומרנץ

 

ג. קורסי חובת-בחירה משותפים לשתי המגמות (4 נ"ז לפחות):

גלובליזציה וממשול גלובלי (4 נ"ז) – פרופ' אריה קצוביץ

הגירה לאירופה: אינטגרציה, הגירה לא חוקית וטרור פנימי (4 נ"ז) – ד"ר טל דינגוט

האיחוד האירופי (4 נ"ז) – ד"ר מאיה שיאון

 

ד. קורסי בחירה (השלמה ל36 נ"ז):

ביטחון בזירה הבינ"ל- המשכיות ושינוי (4 נ"ז) – ד"ר גליה בר נתן

דיפלומטיה מודרנית (2 נ"ז) – ד"ר נעם כוכבי

אנרגיה גרעינית במאה ה-21 (4 נ"ז) – ד"ר אור רבינוביץ

התפתחות הדוקטרינה הצה"לית (4 נ"ז) – ד"ר גיא לרון

משטרי ביטחון בינלאומיים (4 נ"ז) – ד"ר איתן ברק

אזורי שלום ואזורי מלחמה (2 נ"ז) - ד"ר קורינה כגן

ישראל ואירופה (4 נ"ז) – ד"ר גדי היימן

המודל הסוציו אקונומי הגרמני (4 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

מדיניות החוץ של גרמניה (2 נ"ז) - ד"ר כריסטיאן טאואר

 

ה. שתי עבודות סמינריוניות (8 נ"ז)