מסלול מואץ לתואר ראשון ושני

תואר ראשון ותואר שני (מ"א) ביחסים בין-לאומיים במהלך ארבע שנים
המחלקה ליחסים בין-לאומיים שמחה להציע מסלול מואץ לתואר שני (עיוני), במסגרתו יוכלו תלמידים להשלים תואר ראשון ותואר שני ביחסים בין-לאומיים במהלך ארבע שנים.
המסלול מיועד לתלמידים שיסיימו את שנה ב של התואר עם ממוצע של 85 לפחות ביחב"ל בשנים א ו-ב ומעוניינים להמשיך לתואר שני.
התואר השני (העיוני) מורכב מ-36 נ"ז, הכוללים 28 נ"ז של קורסים ו-8 נ"ז עבור שתי עבודות סמינריוניות. תלמידים העומדים בתנאים יוכלו להצטרף למסלול בתחילת שנה ג.
בשנה זו ילמדו התלמידים 12 נ"ז של קורסי המ"א אשר יוגדרו כקורסים מאוחסנים לתואר מ"א. לקראת שנה ד יירשמו התלמידים באופן רשמי כתלמידי מ"א, על פי כללי המחלקה והאוניברסיטה, ולאחר הודעה על קבלתם לתואר מ"א, ישלימו את מכסת הנ"ז בשנה"ל הרביעית.
לימודי התואר השני (מ"א) מרוכזים ביום אחד בשבוע.
תלמידים המעוניינים במסלול זה צריכים ליצור קשר עם מזכירות החוג ועם יועץ המ.א., על מנת לברר אם הם עומדים בתנאים ולאילו קורסים להירשם.  
*סטודנטים רשאים בסוף שנה ג' להגיש מועמדות  למסלול מ"א עם תזה או למסלול תל"ם יחב"ל. במידה וילמדו באחד משני המסלולים האלו, הם יסיימו את שני התארים בחמש שנים.

 

המחלקה ליחסים בין-לאומיים, לימודי מ.א - במסלול העיוני
תאור התכנית:
המסלול העיוני כולל קורסים בהיקף של 28 נ"ז ו-8 נ"ז על עבודות סמינריוניות ובסה"כ 36 נ"ז. הלימודים מתרכזים במסלול זה ביום אחד בשבוע (ביום שני). מסלול זה מציע לסטודנטים 2 מגמות לתואר השני:  מגמה לחקר ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה, ומגמת כלכלה פוליטית בינ"ל ומוסדות בינ"ל. כל אחת מן המגמות כוללת אשכול של קורסי חובה ייעודיים, קורסי בחירה וכן סדנה מעשית ופורום. את הסדנה בכל אחת מהמגמות ינחו חוקרים המקושרים ל"שטח" הביטחוני, המדיני, הפוליטי (במגמת הביטחון והדיפלומטיה) והכלכלי (במגמת כלכלה פוליטית ומוסדות בינלאומיים) בישראל. במסגרת הפורום ייפגשו הסטודנטים עם אישים מהזירה הדיפלומטית, הביטחונית והכלכלית, אשר יציגו את ניסיונם ותובנותיהם. כל זאת על מנת לחזק את הקשר בין המחקר האקדמי לבין הנעשה בעולם האמיתי.
 
המגמה לחקר ביטחון בינ"ל ודיפלומטיה: המגמה עוסקת בממדים השונים של הביטחון הבינ"ל כפי שאלו באים לידי ביטוי במציאות ובמחקר היחסים הבינ"ל במאה ה- 21 . יושם דגש על התמורות שחלו בהגדרה ובתפיסה של מושג הביטחון וכן על סוגיות כמו עוצמה והשפעה, סכסוכים ושלום, שיתוף פעולה אזורי, שחקנים לא-מדינתיים, אלימות וטרור, יחסי התחום הביטחוני והתחום האזרחי ופיתוח ותפוצה של נשק להשמדה המונית. דגש נוסף יינתן לניתוח יחסי חוץ ודיפלומטיה. הסטודנטים במגמה ירכשו ידע היסטורי וכלים אנליטיים שיאפשרו להם לנתח סוגיות אלו ברמה הבינ"ל וברמה הפנימית. 
 
המגמה לכלכלה פוליטית ומוסדות בינלאומיים: המגמה עוסקת בהיבטים הפוליטיים והמוסדיים של הכלכלה הבינ"ל הבאים לידי ביטוי במחקר היחסים הבינ"ל והמשפט הבינ"ל בתחילת המאה ה-21. מושם דגש על ניתוח מגמות המעצבות את הכלכלה הפוליטית הבינ"ל, כגון קשרי סחר חוצי-גבולות, תנועות הון, שיתוף פעולה אזורי ופיתוח כלכלי. הסטודנטים ירכשו ידע מעמיק בתהליכים הפוליטיים המביאים לשיתוף פעולה וסכסוכים כלכליים, ברמה המדינתית וברמה הגלובלית, תוך התייחסות למגוון שחקנים: מדינות, חברות רב-לאומיות, וקבוצות טרנס-לאומיות והאינטראקציה שלהם במסגרות מוסדיות שונות, במיוחד הסכמים וכללים בינ"ל.
 

מועדי הרשמה:

ההרשמה תחל בתאריך 23.01.2022 ותסתיים במסלול העיוני בתאריך 31.08.2022.
ההרשמה במסלול תל"ם ובמסלול עם עבודת תזה תסתיים בתאריך 15.05.2022.
תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי, יש לבדוק בחוג.​
 

לימודי השלמה:

תלמידים שלא למדו יחב"ל בתואר ראשון, ידרשו בקורסי השלמה שיקבעו על ידי החוג.
על הסטודנטים לעבור את קורסי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.
ניתן לגשת לבחינות פטור בחלק מקורסי ההשלמה, שיערכו לפני תחילת שנת הלימודים. פרטים במזכירות המחלקה.
 

טפסים למילוי:

סטודנטים המבקשים להירשם לתואר שני בחוג ליחב"ל מתבקשים למלא טופס רישום פנימי בנוסף לכל המסמכים הנדרשים ולהעבירם לידי
רכזת לימודים מתקדמים ומלגות, גב' נטע לוי,  netalevi@savion.huji.ac.il