מידע למתעניינים

 

למה כדאי ללמוד במחלקה ליחב"ל?

במיוחד בעידן שבו הפוליטיקה העולמית נעשית מורכבת יותר להבנה ולפענוח, כאשר מדינות הופכות לעתים לשחקניות משנה בזירה הבין-לאומית, וארגונים לא-ממשלתיים, תאגידים רב-לאומיים וקבוצות תת-מדינתיות נעשים בעלי השפעה רבה יותר על הנעשה במערכת העולמית – כדאי ללמוד יחב"ל.

במיוחד בזמנים שבהם קשה יותר לסמן גבולות ברורים בין הנעשה בתוך מדינה מסוימת – בתחומי הביטחון, הכלכלה, איכות הסביבה, התרבות והמגדר – לבין התהליכים חוצי הגבולות הגיאוגרפיים והפוליטיים המסורתיים – כדאי ללמוד יחב"ל.

במיוחד בתקופה שבה המשמעויות הפוליטיות הבין-לאומיות של הכלכלה והמשפט נעשות ברורות יותר לעין, וכאשר לכל מאורע פוליטי מדינתי עשויות להיות השלכות ומשמעויות כלכליות ומשפטיות ברמה הבין-לאומית – כדאי ללמוד יחב"ל.

במיוחד בימים שבהם הדיפלומטיה בצורתה המסורתית מאבדת מיוקרתה וחשיבותה לאור עלייתה של דיפלומטיה חדשה ועדכנית יותר – ציבורית ודיגיטלית, אשר בה עשויים להשתתף לא רק אנשי משרדי הממשלה אלא גם חברי ארגונים וכלל הציבור – כדאי ללמוד יחב"ל.

במיוחד בשנים שבהן האתגרים הבין-לאומיים הניצבים בפתחה של מדינת ישראל נעשים למורכבים יותר, וכשהבנת מקומה ועתידה של ישראל במערכת העולמית הופכת למשימה קשה אך בעלת משמעויות גדולות יותר ליום-יום במדינה – כדאי ללמוד יחב"ל.

בוגרי ובוגרות המחלקה ליחסים בין-לאומיים זוכים לכלים אנליטיים ומעשיים וכן בידע הנחוץ על מנת להבין את המציאות המורכבת והמשתנה בזירה הפוליטית העולמית. המחלקה ליחסים בין-לאומיים באוניברסיטה העברית היא היחידה בארץ שכבר ברמת לימודי התואר הראשון מציעה לתלמידיה ולתלמידותיה מגוון רחב של קורסים העוסקים בממדים שונים של החיים הפוליטיים הבין-לאומיים. תלמידינו ותלמידותינו זוכים להשכלה כללית, רחבה ומגוונת, ומטפחים את יכולות הניתוח וחוש הביקורת שלהם. עם תום לימודיהם בוגרי ובוגרות החוג משתלבים במחקר ובעשייה הישראליים והבין-לאומיים – במוסדות מחקר אקדמיים, במדיה, במערכת הביטחון, במשרדי ממשלה ובמגוון תאגידים העוסקים במסחר בינלאומי. הבוגרים משתלבים גם בארגונים בינ"ל, במגזר השלישי, ובעשייה הפוליטית. 

דווקא עכשיו במאה העשרים ואחת – כדאי ללמוד יחב"ל.