פרס פרת

מצורף קול קורא לפרס ע"ש מלכה ושמחה פרת על עבודת סמינר מצטיינת לשנת תש"ף.
 
הפרס מיועד לתלמידים/ות שכתבו עבודות סמינריוניות במסגרת לימודי המ"א העוסקות בדיפלומטיה,  מדיניות חוץ, או פתרון סכסוכים.
עדיפות תינתן לעבודות העוסקות במדיניות החוץ הישראלית ו/או חקר העולם הערבי, והנושא הפלסטיני בפרט, ובכלל זה עבודות תיאורטיות  שיש להן השלכה ישירה לסוגיות אלו.
רשאים/ות להגיש את מועמדותם/ן תלמידים/ות בתארים מתקדמים במחלקה ליחסים בינלאומיים או המכון ליהדות זמננו.
הפרס כולל מענק כספי נכבד.
על הזוכה תחול חובת נוכחות בטקס הענקת הפרס.
 
התאריך האחרון להגשת מועמדות הוא 28 בפברואר 2021
פרטים מלאים במודעה המצורפת.