קול קורא למלגת עתיד בעברית (תשפ"ג)

מלגת "עתיד בעברית" מיועדת לסטודנטים מצטיינים שיירשמו לדוקטורט בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים ויתחילו את לימודיהם לשנת הלימודים תשפ"ג (אוקטובר 2022).
הזוכים יקבלו מלגה בסך של 60,000 ש"ח לשנה (לתקופה של עד 4 שנים). המלגה תאפשר לתלמידים המצטיינים להקדיש את מירב זמנם ללימודיהם ולמחקר.
קריטריונים להגשת מועמדות:
הגשת המועמדות לשנת תשפ"ג מיועדת:
א. לדוקטורנטים שיחלו את לימודיהם בסמסטר א' תשפ"ג.
ב. לדוקטורנטים שיחלו את לימודיהם בסמסטר ב' תשפ"ב (בשנת הלימודים הנוכחית).
המועמדים יכולים לקבל מלגות נוספות (מלבד מלגה זו) ובתנאי שסך המלגות בשנה נתונה לא יעלה על הסכום הנקוב בתקנון המלגות.
 
מועד אחרון להגשה למלגה 06.03.2022.
באתר המלגות http://scholarships.huji.ac.il