אביר גיטלין

אביר גיטלין
הפחתת צריכת בשר, פוליטיקת שינוי אקלים, יחסים בין קבוצות, תהליכי שלום וסכסוכים, ביטחוניזציה.