אביר גיטלין

אביר גיטלין
אביר
גיטלין
הפחתת צריכת בשר, פוליטיקת שינוי אקלים, יחסים בין קבוצות, תהליכי שלום וסכסוכים, ביטחוניזציה.
abir.gitlin@mail.huji.ac.il