סגל הוראה נוסף

טל דינגוט אלכופר

ד"ר טל דינגוט אלכופר

חדר: 5309
02-5880497
שעת קבלה: יום ג', 14:00-15:00

תחומי המחקר: התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית ביחב"ל, תיאוריה והיסטוריה של המלחמה הצודקת, סוגיות בביטחון אירופה, הגירה לאירופה

ד"ר נלי מונין

חדר 5309
שעת קבלה: יום ב' לפני השיעור שמתחיל ב- 12:30 (בתיאום מראש)