יפתח גוברין

יפתח גוברין
יפן, ארה"ב ורשתות ביטחון: רשתות מדיניות על-לאומיות ביחסי ביטחון בילטרליים