אופק רימר

קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום א' 16:00-17:00
ofek.riemer@mail.huji.ac.il