אופק רימר

מבוא ליחסים בין-לאומיים
חדר 3423א'
ofek.riemer@mail.huji.ac.il
שעת קבלה: יום ה' 13:00-14:00