אופק רימר

מבוא ליחסים בין-לאומיים
קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ג' 10:30-11:30
ofek.riemer@mail.huji.ac.il