ד"ר אורית גזית-לדרמן

orit gazit
חדר 5308
שעת קבלה: יום א', 13:00-14:00 (סמסטר א')
02-5883153

 

תחומי המחקר: רגשות ביחב"ל, אמון בפוליטיקה הבינלאומית, סוציולוגיה פוליטית בינלאומית, תיאוריה סוציולוגית, תיאוריה של היחסים הבינלאומיים, הגירה בינלאומית ופליטים, גבולות ואזורי גבול, מרחב ביחב"ל, שחקנים לא-מדינתיים בזירה הבינלאומית