ד"ר אורית גזית-לדרמן

orit gazit
חדר 5308
02-5883153
שעת קבלה: יום א', 14:00-15:00 (סמסטר א')
תחומי המחקר: הגירה בינלאומית ופליטים; סוציולוגיה פוליטית בין-לאומית; גבולות ואזורי גבול; מרחב ביחב"ל; ביטחון ורגשות; שחקנים לא-מדינתיים בזירה הבין-לאומית; תיאוריה של היחסים הבינלאומיים; תיאוריה סוציולוגית