ד"ר איתן ברק

איתן ברק
חדר: 5303
02-5883156
שעת קבלה: סמסטר א': בתיאום מראש, סמסטר ב': יום ד', 14:30-15:30

תחומי המחקר: פירוק ובקרת נשק, משטרי ביטחון בין-לאומיים, דיני נשק ודיני בקרת נשק, מדיניות החוץ והביטחון של ישראל