ד"ר איתן ברק

איתן ברק
חדר: 5303
02-5883156
שעת קבלה: יום ד', 15:30-16:15

תחומי המחקר: פירוק ובקרת נשק, משטרי ביטחון בין-לאומיים, דיני נשק ודיני בקרת נשק, מדיניות החוץ והביטחון של ישראל